top of page

       Warsztaty Nawigacyjne

Zakres wiadomości:  wiedza niezbędna do skutecznego i bezpiecznego nawigowania po wodach pływowych.

Podstawowym celem zajęć jest przekazanie umiejętności posługiwania się klasycznymi metodami i pomocami nawigacyjnymi i przygotowanie do egzaminu na patent JSM z nawigacji

Prowadzący zajęcia: kapitan Piotr Siedlewski

Termin zajęć: 09/10 marca 2019

Czas trwania: około 14 h 

Miejsce:   Wielkopolski OZŻ ul. Wodna 9 Poznań

Ilość uczestników: max. 6

W cenie kursu: Almanach i mapy treningowe RYA, trójkąt nawigacyjny, herbata i kawa do woli.                                  

Uczestnicy powinni przynieść ze sobą: laptop z zasilaczem i myszką, pendrive, ołówki, ekierkę, duży zeszyt, cyrkiel

Cena kursu: 350 PLN.

                                  

Szczegółowy zakres:

Mapa, rodzaje, jej legenda, szerokość i długość geograficzna, Mila morska, deklinacja, podstawowe skróty, spisy skrótów i symboli, poprawki map i pomocy nawigacyjnych

Głębokość i relacje pomiędzy wskazaniami na mapie, ploterze i wyświetlaczu echosondy, prędkość jachtu po wodzie, SOG, VMG,

Czas: strefowy, urzędowy, uniwersalny, 

Korzystanie z atlasów pływów, wykresów pływów, HW i LW, Wyliczanie głębokości i czasów występowania ich w portach standardowych i dołączonych

Korzystanie z atlasów prądów, i tabel na mapach, obliczanie prędkości i kierunku prądu na dany czas i miejsce

Wyliczanie pożądanego Kursu Kompasowego i Kąta Drogi nad Dnem, KM, KR, KDW, poprawki na prąd, wiatr, deklinacja, dewiacja, pozycja zliczona i obserwowana.

Organizowanie wyjścia i wejścia do portu, korzystanie z locji, tworzenie planu drogi

Instalowanie i ustawianie programu OpenCPN, pluginów, map wektorowych

Instalowanie i ściąganie gribów pogodowych oraz ich współpraca z mapami elektronicznymi

Wyznaczanie pozycji obserwowanej, wybór obiektów do namierzania

Wykorzystanie map elektronicznych do planowania trasy

Współpraca map elektronicznych i laptopów z AIS

 Informacje i zapisy - prowadzący kurs

 Piotr Siedlewski

 tel. 693868449

 mail siedlewskisail@gmail.com  

siedlewskisail - rejsy i szkolenia żeglarskie

bottom of page